Een preventief medisch onderzoek (PMO) is de moderne versie van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Het doel van een PAGO is het vroegtijdig signaleren en voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van risico’s in het werk. Het PMO is breder en kijkt ook naar hoe de gezondheid van een medewerker de toekomstige inzetbaarheid kan beïnvloeden.

Een PMO bestaat uit:

  • Digitale vragenlijsten; met de vragenlijsten wordt geïnventariseerd hoe het met de algemene gezondheid, het welzijn en de werkbeleving van de medewerker is gesteld.
  • Uitvoeren healthchecks
  • Feedback en advies aan de individuele medewerker
  • Groepsrapportage

De samenstelling van een PMO kan per organisatie verschillen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op via telefoonnummer 050 - 280 71 32.

Quintus Five Vitaal
Damsterdiep 49-53 [2e etage]
9711 SH Groningen

Voor afspraken: 050 - 280 71 32
Secretariaat Quintus Five Groep: 050 - 280 71 31
Voor commerciële vragen: C.W. Slump, commercieel manager, 06 - 51 46 38 85

Top